Artist  Statement

(Change the language of this website to  English by using the Language button in the top menu bar.)


IDENTITEIT.   LANDSCHAP.   VERBINDING.


De kernthema's waarrond mijn fotografisch werk zich ontwikkeld heeft, zijn identiteit en verbinding.

Deze concepten zijn nauw verweven met elkaar en roepen ook begrippen op als roots, thuis, groep, grenzen, erfgoed, enzovoorts.

Ik geef deze twee kernthema's weer, in relatie tot hun typerende veruiterlijking, het landschap, waarmee ieders identiteitsgevoel verbonden is. Dit gaat van het kleine, intieme en nabije landschap (ons huis), tot het ruimere landschap waarin we leven, werken en ons verplaatsen. 

Dit kunnen zowel natuurlijke als stedelijke, voorstedelijke, landelijke en industriële landschappen zijn.

Deze onderwerpen hebben soms een duidelijke begrenzing, maar dikwijls overlappen ze elkaar gedeeltelijk, in het bijzonder wanneer ze samen voorkomen op kleine geografische gebieden zoals Vlaanderen en België.


DOCUMENTEREN.


Mijn werk heeft een documentaire basis (tonen en tevens bewaren) en is hoofdzakelijk opgebouwd rond verzamelingen van onderwerpen zoals huizen, rivieren en parken.

Ik documenteer in de eerste plaats het Vlaamse landschap, omdat voor mij (letterlijk en figuurlijk) de afstand daartoe het kleinst is. 


Bij uitbreiding gaat mijn werk ook over landschappen en identiteiten die zich in een ruimere kring rond mijn thuis bevinden.

Concreet zijn dat andere Europese landen, welke dezelfde of een sterk gelijkende geschiedenis, basiswaarden, cultuur en tradities delen.

Een toekomstvisie op mijn fotografische traject is, om als vreemdeling, plaatsen te observeren en documenteren die ver van mijn persoonlijke identiteit verwijderd zijn. 

Japan heeft daarbij mijn bijzondere interesse.


De geïdentificeerde omgevingen breng ik meestal in beeld zonder de mens, de bewoner, te tonen.

Ik wil niet zijn activiteiten tonen, maar wel het zichtbare resultaat van die activiteiten op zijn omgeving.

Het is mijn betrachting om de kijker attent te maken op de wisselwerking tussen de omgeving en het identiteitsgevoel, en om hem meer waardering te laten opbrengen voor hoe die omgeving hem gevormd heeft en hoe hijzelf steeds opnieuw, doorheen generaties, die omgeving blijft vormgeven.


Mijn werk heeft geen activistisch doel en wil geen politieke, ideologische of religieuze boodschap brengen.

Het wil zo getrouw mogelijk tonen wat het Vlaamse (en bij uitbreiding het Europese) landschap typeert.

Uiteraard zijn door mijn persoonlijke betrokkenheid, de beelden inhoudelijk niet neutraal (dit is ook niet de betrachting), alleen reeds door mijn selectie van de onderwerpen, en door het standpunt waarop ik ze in beeld breng.


Mijn persoonlijke betrokkenheid en de subjectiviteit, bestaan uit de verwondering voor de uiterlijke verschijningsvormen van onze cultuur. Tevens uit de genuanceerde benadering en de waardering van haar sociaal-cultureel-economische eigenaardigheden, zowel van wat we als aangenaam ervaren, als wat we als storend ervaren.

( 20221026 )

Ga terug naar de homepage