Plaatsen

Een fysieke plaats is een kleine of grote ruimte die omschreven en begrensd kan worden door een bepaalde mate van identiteitsgevoel (van mens of dier) dat met die plaats verbonden is. Bijvoorbeeld de stad Londen, een caravan, een prieel of een vossenburcht.

Een plaats kan lokaal en op mensenmaat zijn, tot zeer groot en universeel. Des te groter de plaats, des te zwakker het individuele identiteitsgevoel dat men ermee verbindt.

Ga terug naar de homepage