About  Me


Hi, ik ben Guy Seeten, in 1961 geboren in de Belgische havenstad Antwerpen.


Mijn interesse in fotografie als artistiek uitdrukkingsmiddel, werd me aangereikt door mijn vader, wiens passie eveneens fotografie was.

Reeds rond mijn tiende kwam ik zo in contact met de analoge fotografie en de donkere kamer.


Mijn grootmoeder langs vaders zijde, was een tot Belg genaturaliseerde Française.

Sinds mijn jeugdjaren werd ik mij, door vele vakanties en familiebezoeken in Noord-Frankrijk (Flandre Maritime), bewust van de concepten identiteit en begrenzing van individuen en groepen, en tevens van het belang van verbinding over de begrenzing van identiteiten heen.

Omwille van economische redenen zijn mijn grootouders na de eerste wereldoorlog, in verschillende tussenstappen naar Antwerpen uitgeweken.

Daardoor ben ik geworteld in een natie waar twee verschillende identitaire groepen in een gecontroleerde spanning met elkaar samenleven: een Germaanse (Vlaanderen) die tot de “Lage Landen” behoort en een Romaanse (Wallonië), die veeleer op Frankrijk is gericht. Dit boeiende samenspel van identiteit, grens en verbinding, heeft mede mijn wereldbeeld gevormd en zo ook mijn fotografische themata.


Mijn opleidingen, relevant voor mijn fotografie, waren enerzijds landschaparchitectuur, welke de basis vormt voor de onderwerpen waarmee ik deze themata verbeeld. Kleine en grote landschappen. Lokale en universele landschappen. Plaatsen en ruimten.

Anderzijds stelden een technische opleiding in de analoge fotografie en printlabo en een academische opleiding fotografie, mij in staat om de puzzel van techniek, esthetiek en verhaal in elkaar te laten passen.

Meer over de concrete fotografische uitwerking van de themata identiteit en verbinding, kan je lezen in mijn artist statement


Enkele van mijn artistieke inspiratiebronnen:

Alec Soth

Stephen Shore

Frank Gohlke

Robert Adams

Bernd en Hilla Becher