Juridische kennisgeving

De afbeeldingen, teksten en andere inhoud op deze website, alsook de visuele vorm en de structuur waarin ze gepresenteerd worden, zijn beschermd door het auteursrecht.

Mijn belangen worden behartigd door de auteursrechtenvereniging Sofam.

Als u een afbeelding (of andere inhoud) van deze website wenst te gebruiken, gelieve dan vrijblijvend een gemotiveerd verzoek te doen via het contactformulier.

Wie rechten meent te hebben op afbeeldingen van personen of goederen welke op deze website worden gepubliceerd en zich op deze rechten wenst te beroepen, wordt verzocht om de webmeester te contacteren via het contactformulier.