Juridische kennisgeving

Deze website en de afbeeldingen en de teksten erop, zijn beschermd door het auteursrecht.

Mijn belangen worden behartigd door onder meer de auteursrechtenvereniging Sofam.

Als u een afbeelding van deze website wenst te gebruiken, gelieve dan vrijblijvend een gemotiveerd verzoek te doen via het contactformulier.

Wie rechten meent te hebben op afbeeldingen van personen of goederen welke op deze website worden gepubliceerd en zich op deze rechten wenst te beroepen, wordt verzocht om de webmeester te contacteren via het contactformulier.